Skapande skola

Jag arbetar med skapande skola projekt teknikerna jag arbetar med är Akvarell och Textil. Eleverna får prova på akvarelltekniken som vi tillsammans planerar med personal integrerat med olika ämnen. Skräddarsyr efter era behov och vad ni arbetar med på skolan. Genom kreativitet bygger vi nya broar.IMG_7013